BLOG

<< terug

Begrip van de maand september 2010: RECLAME

Het blog van LangPep bestaat één jaar. Om dat te vieren, gaat het deze keer over reclame. Over het begrip reclame wel te verstaan. Reclame maken voor LangPep doet dit blog al genoeg. Als ik echter voorbijga aan de verfijnde woordkeus, de veelzijdige taalgevoeligheid en vlotte levering van LangPep, hebben we ineens te maken met het stijlfiguur praeteritio. Klassiek-Romeinse retoren gebruikten dit wanneer ze geacht werden iets te verzwijgen. Zo werd het in het voorbijgaan (Latijn: praeter ire) alsnog genoemd. Dit staat natuurlijk haaks op de reclame.

De verschillen tussen het Nederlandse, Engelse en Spaanse woord vertonen een glijdende schaal. In het Nederlands lijkt ‘reclame’ sterk op reclameren: ‘afdwingen, opeisen’. Het Engelse ‘advertising’ zit dichtbij ‘to advert’: ‘de aandacht vestigen op’. Het Spaans is het meest bescheiden: ‘publicidad’ beperkt zich tot ‘publicar’: ‘openbaar/bekend maken’.

Het Nederlandse woord ziet er het strengst uit. Als we Nederlandse woorden zoeken die qua vorm lijken op de termen in de andere twee talen, vinden we woorden die ook naar reclame verwijzen: ‘adverteren’ en ‘publiceren’. Het Engels zit er tussenin: ‘to reclaim’ heeft niets met reclame te maken en ‘publicity’ juist weer wel. Het ‘bescheiden’ Spaans sluit opnieuw de rij: ‘reclamar’ en ‘advertir’ houden geen verband met reclame. Zo keert de glijdende schaal van ‘strengheid’ in de betekenis terug in de ‘flexibiliteit’ van de vorm. Het Nederlands wordt met gelijke intervallen gevolgd door eerst het Engels en dan het Spaans.

Deze taalkundige verhandeling werd mede mogelijk gemaakt door: LangPep, voor al uw vertalingen, van wetenschappelijk niveau tot alledaags proza.

Later als ik gans ben...
Later als ik gans ben...
<< terug

Pepijn de Boer MA

T: +31 (0)20 3201326

© 2009 LangPep.nl - design by rem-art - powered by webenable